โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอแม่สรวย เบอร์โทร

นายเรวัฒน์ ใจจักร์

พัฒนาการอำเภอแม่สรวย

เบอร์โทร 081-8201674

นายมณัสพิสิษฐ์ จอมสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลป่าแดด และ ตำบลวาวี

เบอร์โทร 093-1349489

นางพัชรินทร์ เกษมรุ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลท่าก๊อ และ ตำบลศรีถ้อย

เบอร์โทร 081-7965129

รับผิดชอบตำบลแม่สรวย

นางสาวสร้อยสุรีย์ ศรีเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลแม่สรวย

เบอร์โทร 089-9984089

นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลแม่พริก และ ตำบลเจดีย์หลวง

(Visited 759 times, 1 visits today)