โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอแม่สรวย

นางชมพูนุท ธรรมยา

พัฒนาการอำเภอแม่สรวย

นายมณัสพิสิษฐ์ จอมสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรตำบลวาวี/ตำบลป่าแดด

นางพัชรินทร์ เกษมรุ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรตำบลท่าก๊อ/ตำบลศรีถ้อย

รับผิดชอบตำบลแม่สรวย

นางสาวสร้อยสุรีย์ ศรีเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรตำบลแม่สรวย

นางสาวทรรศนันท์ สมกาวิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรตำบลแม่พริก/ตำบลเจดีย์หลวง

(Visited 600 times, 1 visits today)