ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (พื้นที่ดอยช้าง-วาวี)

เข้าชม 2 ครั้ง

#แม่สรวย เมืองแห่งความสุขและการพัฒนา
>>> ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (พื้นที่ดอยช้าง-วาวี)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. : นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยนางสาวสร้อยสุรีย์ ศรีเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (พื้นที่ดอยช้าง-วาวี) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม

(Visited 2 times, 1 visits today)