กระเช้าของขวัญ กิ๊ฟเซ็ทของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่

เข้าชม 12 ครั้ง
#แม่สรวย เมืองแห่งความสุขและการพัฒนา
>>>กระเช้าของขวัญ กิ๊ฟเซ็ทของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้ นางสาวสร้อยสุรีย์ ศรีเมือง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP รับลงทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ กิ๊ฟเซ็ทของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อนำมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 12 times, 1 visits today)