สำรวจความพร้อมแปลงพื้นที่โคก หนอง นา ปีงบประมาณ 2566

เข้าชม 8 ครั้ง

#แม่สรวยเมืองแห่งความสุขและการพัฒนา
>>> สำรวจความพร้อมแปลงพื้นที่โคก หนอง นา ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมขนอำเภอแม่สรวยและอาสาพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความพร้อมของแปลงพื้นที่โคก หนอง นา ประจำปีงบประมาณ 2566 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 8 times, 1 visits today)