พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

เข้าชม 6 ครั้ง
# แม่สรวย…เมืองแห่งความสุขและการพัฒนา
>>>พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สรวย ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลานจอดรถที่ว่าการอำเภอแม่สรวย) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราชของทุกๆปี
+2
<img class="x16dsc37" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
1สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย เชียงราย
(Visited 6 times, 1 visits today)