พิธีทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย

เข้าชม 6 ครั้ง

# แม่สรวย เมืองแห่งความสุข และการพัฒนา
>>> พิธีทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีฯ

(Visited 6 times, 1 visits today)