ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

เข้าชม 3 ครั้ง
#แม่สรวย เมืองแห่งความสุข และการพัฒนา
>>> วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้นางสาวสร้อยสุรีย์ ศรีเมืองและนายอัครพล คนรู้ อาสาพัฒนา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายชัยธวัช สิทธิสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เป็นประธานการประชุมฯ
(Visited 3 times, 1 visits today)