ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2565

เข้าชม 3 ครั้ง

#แม่สรวย เมืองแห่งความสุขและการพัฒนา
>>>ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2565
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. : นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวศิรินุช จันทาพูน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานการประชุมฯ
พร้อมทั้งเป็นประธานมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่ นางนวมน ต่อมคำ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 3 times, 1 visits today)