ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายลาว

เข้าชม 4 ครั้ง
# แม่สรวย…เมืองแห่งความสุข และการพัฒนา
>>> ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายลาว
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 : นายอุดร ปากหวาน ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายลาว ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พร้อมทั้งเก็บเงินสัจจะสะสม ประจำเดือนตุลาคม 2565 และรับสมัครสมาชิกใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายลาว หมู่ที่ 12 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว โดยใช้หลักการที่นำเงินการพัฒนาคน ด้วยคุณธรรม 5 ประการ ดังนี้
1.ความซื่อสัตย์
2.ความเสียสละ
3.ความรับผิดชอบ
4.ความเห็นอกเห็นใจกัน
5.ความไว้วางใจกัน
(Visited 4 times, 1 visits today)