กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข้าชม 9 ครั้ง

#แม่สรวย เมืองสุขใจ
พช.แม่สรวย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมดังนี้
– เวลา 08.00 น. พิธีกรรมทางศาสนาและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
– เวลา 10.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ : กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สรวยเดินเทิดพระเกียรติ, การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นและแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์,การแสดงรำอวยพร, ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องและจับฉลากของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
– เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ภาพข่าว / รายงานข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย

(Visited 9 times, 1 visits today)