สพอ.แม่สรวย >> พัฒนาการอำเภอแม่สรวยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอแม่สรวย

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.19 น. นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอแม่สรวย อันได้แก่ หอพระ, อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5, ศาลพระภูมิชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 11 times, 1 visits today)