สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย

เข้าชม 6 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565
วันที่​ 24 พฤษภาคม 2565 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565
ในการนี้นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบหมายให้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(Visited 6 times, 1 visits today)