สพอ.แม่สรวย >> โครงการสาธิตอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด

เข้าชม 2 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> โครงการสาธิตอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมนายชนัญชาญ มโนจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกิจกรรมสาธิตอาชีพตามโครงการสาธิตอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด อาชีพทำปลาส้ม และเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ครัวเรือนนางสาวอรพรรณ คำจันทร์ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 2 times, 1 visits today)