สพอ.แม่สรวย >> การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565

เข้าชม 5 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพุทธศักราช 2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำผูผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่สรวย เข้ารับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปประจำปี 2565 (OTOP Production Champion : OPC )โดยอำเภอแม่สรวย มีผู้ประกอบการเข้ารับการคัดสรรทั้งสิ้น 10 ราย 20 ผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(Visited 5 times, 1 visits today)