สพอ.แม่สรวย >> รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565

เข้าชม 6 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้นางสาวสร้อยสุรีย์ ศรีเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ซึ่งอำเภอแม่สรวย มีผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ จำนวน 11 ราย 21 ผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 6 times, 1 visits today)