สพอ.แม่สรวย >> กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

เข้าชม 10 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้นางพัชรินทร์ เกษมรุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำอช. และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธาน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยป่าขอ บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 10 times, 1 visits today)