สพอ.แม่สรวย >> ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดจอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด

เข้าชม 8 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียด แนวทาง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ.2565 ให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบ โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมคงการ์เด้นท์ วิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(Visited 8 times, 1 visits today)