สพอ.แม่สรวย >> มอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ปี 2565

เข้าชม 11 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> มอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ปี 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) จำนวน 2 กองทุนๆละ 1,500 บาท ให้กับเด็กยากจน เพื่อเป็นทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 11 times, 1 visits today)