สพอ.แม่สรวย >> ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน

เข้าชม 9 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในไตรมาส 3 และได้ลงนาม MOU เรื่องการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 9 times, 1 visits today)