สพอ.แม่สรวย >> ตรวจรับงานจ้างกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา

เข้าชม 8 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ตรวจรับงานจ้างกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย ประธานคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา ณ แปลงนางขันแก้ว อินถา บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 8 times, 1 visits today)