สพอ.แม่สรวย >> ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เข้าชม 23 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ และการดำเนินงานขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 23 times, 1 visits today)