สพอ.แม่สรวย >> ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่5/2565

เข้าชม 4 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ อำเภอแม่สรวย ครั้งที่ 5/2565
ในการนี้ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 4 times, 1 visits today)