สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

เข้าชม 7 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอำเภอ โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 7 times, 1 visits today)