สพอ.ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน

เข้าชม 4 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น.นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย ประชุมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และวางแผนการขับเคลื่อนงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 4 times, 1 visits today)