สพอ.แม่สรวย >> ทำสัญญาเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 3 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ทำสัญญาเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 18 มกราคม 2565 นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้นางพัชรินทร์ เกษมรุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการทำสัญญาเงินทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งปฐมนิเทศ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 กลุ่ม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 3 times, 1 visits today)