สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สรวย

เข้าชม 3 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สรวย
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สรวย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 3 times, 1 visits today)