สพอ.แม่สรวย >> ร่วมเวทีเสวนากระบวนการให้ความช่วยเหลือ

เข้าชม 6 ครั้ง

สพอ.แม่สรวย >> ร่วมเวทีเสวนากระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเวทีเสวนากระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่พริก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 6 times, 1 visits today)