สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP

เข้าชม 4 ครั้ง

สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการจำหน่ายสินค้าในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 4 times, 1 visits today)