สพอ.แม่สรวย >> ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เข้าชม 8 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชา และประกอบพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 8 times, 1 visits today)