สพอ.แม่สรวย >>เตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 5 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> เตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางชมพูนุท ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 5 times, 1 visits today)