สพอ.แม่สรวย >> ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564

เข้าชม 14 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางชมพูนุท ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่สรวย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำตำบลศรีถ้อย ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และแนะนำตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย โดยมีนายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 14 times, 1 visits today)