สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

เข้าชม 6 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอ
วันที่3 มีนาคม 2564 นางชมพูนุท ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เพื่อร่วมกันทบทวนและวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 6 times, 1 visits today)