นายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา พัฒนากรตำบลวาวี ลงพื้นที่ชีแจงแนวทางการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาสตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับบ้านดอยช้างลีซู หมู่ที่ 26 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่

เข้าชม 22 ครั้ง

(Visited 22 times, 1 visits today)