นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เข้าร่วมลงบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอแม่สรวย นายฉัตรชัย นันทชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และนายสมบัติ คล่องแคล่ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดด ในโครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน ปี 2 จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมบ้านไร่ หมู่ที่2 ตำบลป่าแดด และได้เข้าเยี่ยมบ้านเรือนของ นายจำลอง อินทรีย์ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เข้าชม 109 ครั้ง

(Visited 109 times, 1 visits today)