นางวชิรา ตระกูลมั่งมูล พัฒนาการอำเภอแม่สรวย และนายภีภณวัฒน์ เขื่อนปัญญา พัฒนากรประสานงานตำบลวาวี ร่วมติดตามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 8 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เข้าชม 16 ครั้ง

(Visited 16 times, 1 visits today)