การคัดเลือกกิจกรรมด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ระดับจังหวัด

เข้าชม 21 ครั้ง

นายเดช ชวนชัยภูมิ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น และตัวแทนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกกิจกรรมด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ระดับจังหวัด 
โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และคณะฯ เป็นกรรมการในการคัดเลือก

(Visited 21 times, 1 visits today)