โครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงราย

เข้าชม 135 ครั้ง

นายณรงค์ ซาวคำเขต ปลัดอวุโส รับมอบหมายจากนายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอแม่สรวย และคณะฯผู้เข้ารับการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ของตำบลแม่พริก
(1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งฟ้าผ่า 2) ศอช.ต.แม่พริก/ 3) ผู้นำ อช.ชายและหญิง 4) กองทุนแม่ของผ่นดินบ้านทุ่งฟ้าผ่า 5) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ) พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชมรมท้องถิ่น ต.แม่พริก ต้อนรับคณะกรรมการการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงราย นำโดยนายชาญชัย ศรีรัตนพงษ์ (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม) พร้อมทีมงาน ตามโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งฟ้าผ่า
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 
# ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมให้กำลังใจ ครับ

(Visited 135 times, 1 visits today)