พช.แม่สรวย ร่วมกิจกรรมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เข้าชม 39 ครั้ง

นายเดช ชวนชัยภูมิ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย ร่วมประชุมกับคณะขับเคลื่อนการสนับสนุนบ้านเรือนให้กับผู้ยากจนและแนวทางการทำงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สรวย ชั้น 2
#19/5/2560

(Visited 39 times, 1 visits today)