📢อำเภอแม่ริม : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม และกำนันทุกตำบล ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ข่าวที่ 02-10-65)