พช.แม่ริม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา พช”

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.นายบัญญัต กันทะวงศ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม