ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม

ที่อยู่  หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180

 เบอร์โทรศัพท์  053-290003
FAX 053-290003
อีเมล์  cddmaerim@gmail.com

(Visited 2,024 times, 1 visits today)