โครงสร้างบุคคลากร

นายมนตรี แดนเขตต์

พัฒนาการอำเภอแม่ริม

โทร 080-1430899

นางสาวกรรณิกา ดวงสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลริมใต้,ตำบลแม่สา,ตำบลริมเหนือ

0818881837

นางสุกัญญา สุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลสันโป่ง ,ตำบลแม่แรม

0918524665

นางณัฐยา คำแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลสะลวง,ตำบลห้วยทราย

0922425599

นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติพรานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลดอนแก้ว,ตำบลขี้เหล็ก

0810266586

นางสาววิจิตรา ศรีแก้วขัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลเหมืองแก้ว และตำบลโป่งแยง

0819506030
(Visited 1,256 times, 1 visits today)