📢ศจพ.อ.แม่ริม : พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (ข่าวที่ 24-11-65)

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.09 น.
นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม/ประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุน ระหว่างวัด ชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่ริม โดยมีพระครูสิริอาภากร อาภากโร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เจ้าคณะอำเภอแม่ริม ได้ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้ครัวเรือน พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็น
ในการนี้นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก กำนันตำบลขี้เหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้นำ อช. และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อมอบให้กับครัวเรือนนายอุดม ทองออน หมู่ที่ 1 ต.ขี้เหล็ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากคณะสงฆ์อำเภอแม่ริม โดยพระครูสิริอาภากร อาภากโร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เจ้าคณะอำเภอแม่ริม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมสร้างบ้านจากส่วนราชการ , ภาคเอกชน , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน

📍ณ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

#CDD
#ChangeForGood
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 11 times, 1 visits today)