📢พช.แม่ริม : ร่วมงาน “ศิลปิน OTOP สัญจร ครั้งที่ 3” (ข่าวที่ 23-11-65)

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา16.00 น.

นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา ดวงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมงาน “ศิลปิน OTOP สัญจร ครั้งที่ 3” และให้กำลังแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่ริมที่นำสินค้าร่วมจัดแสดง จำหน่าย และร่วมกิจกรรรมในงานดังกล่าว

ในการนี้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP สัญจร ครั้งที่ 3” โดยมี นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอุทัย เจียรสิริ ผู้แทนศิลปิน OTOP เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ ศิลปิน OTOP ในการจัดแสดง เผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเชิดชูคุณค่าของครูภูมิปัญญา ในนาม “ศิลปิน OTOP” ให้เป็นที่รู้จัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็งของเครือข่ายศิลปิน OTOP รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปิน OTOP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

📍ณ ศูนย์หัตถกรรมเชียงใหม่ศิลาดล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

#CDD

#ChangeForGood

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)