พช.แม่ริม : ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (ข่าวที่ 23-06-65)

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09..00 น.
นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จัดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การรับบริจาคโลหิต การแข่งขันฟุตบอล การแสดงของโครงการ To be Number One
ในการนี้นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และให้กำลังใจคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นบ้านม่วงคำ
📍ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

#CDD
#ChangeForGood
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 6 times, 1 visits today)