📢พช.แม่ริม : ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” 🌳🌱 (ข่าวที่ 24-06-65)

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 แปลง ได้แก่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” บ้านแม่แอน บ้านโฮ่งนอก บ้านแม่สาหลวง บ้านแม่สาน้อย บ้านหัวฝาย บ้านสะลวงนอก และ บ้านหัวยน้ำริน
📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

#CDD
#ChangeForGood
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)