📢พช.แม่ริม : เตรียมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (ข่าวที่ 21-06-65)

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14..00 น.
นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เตรียมงานเพื่อจัดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

📍ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

#CDD
#ChangeForGood
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)