📢พช.แม่ริม : ร่วมกับทีม Women Fund Mobile Service ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ข่าวที่ 22-06-65)

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม และทีม Women Fund Mobile Service จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ริม จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มต่อยอดขยายฐานการผลิตปลาทูและปลาทูมัน กลุ่มต่อยอดขยายฐานการผลิตโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าแม้ว และกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า และให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการหนี้ การชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📍ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

#CDD
#ChangeForGood
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)