พช.แม่ริม : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 เป็นวันที่สาม (37-05-65)

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.

นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ร่วมดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565  เพื่อรับสมัครการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่  และพิจารณากลั่นกรองประเมินศักยภาพ รับรองผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565  เป็นวันที่สามของการรับสมัครได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สะเมิง ฝาง พร้าว แม่วาง แม่ออน แม่แตง และอำเภอดอยเต่าโดยแยกผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.ประเภทอาหาร

2.ประเภทเครื่องดื่ม

3.ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

4.ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

 📸พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว 📸

 

(Visited 4 times, 1 visits today)