พช.แม่ริม : ร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์ผีเสื้อ” เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง (36-05-65)

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางดวงจิตต์  ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายเจริญ  สีวาโย  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  และนายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม   ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบให้แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปร่วมประดับ ตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาล กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ซึ่งในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีการนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 90 ตัว ไปประดับตกแต่งภายในนิทรรศการฯ ด้วย

ณ  ห้องวีรวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว

 

(Visited 8 times, 1 visits today)