พช.แม่ริม : ร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่สตรีตำบลโป่งแยง (31-05-65)

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม   มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  เกียรติพรานนท์    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และนางสาววิจิตรา  ศรีแก้วขัน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่สตรีตำบลโป่งแยง  ฝึกอาชีพชงชา/กาแฟ และผลิตของที่ระลึกของชำร่วย พวงกุญแจ  ยางรัดผม  กลุ่มเป้าหมายสตรีตำบลโป่งแยง จำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จัดโดยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลโป่งแยง

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว

(Visited 5 times, 1 visits today)